PREVÁDZKA ŠKD

04.05.2013 00:08

ŠKD Tokajko je v prevádzke počas školského roka od pondelka do piatku v čase

od 11:20 - 17:30 hod