Webová prezentácia bola spustená

26.05.2012 23:28

Webová prezentácia bola spustená

26.05.2012 09:19

Dnes bola spustená naša nová webová stránka.

Je určená deťom, rodičom, pedagógom a všetkým,

ktorí sa zaujímajú o prácu v ŠKD.