POPLATOK ZA ŠKD

01.07.2013 01:19

!!! Poplatok ŠKD za nasledujúci mesiac treba vyplatiť vždy do 10 - teho v mesiaci !!!