Oznámenie

 

 

Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým rodičom školopovinných detí, že zápis do 1. ročníka šk. r. 2018/2019 môžu vykonať:

 - každý deň od 04. apríla do 30. apríla 2018 v čase od 8:00 hod. do 15:30 hod. na sekretariáte školy

 - 18. apríla 2018 v rámci slávnostného zápisu

 

 K zápisu je potrebné predložiť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a platný občiansky preukaz rodiča.

 

 Zároveň s úctou pozývame všetkých rodičov a ich školopovinné deti na slávnostný zápisdňa 18. apríla 2018 so začiatkom o 13:30 hod.

 

 Budúcich prvákov srdečne očakávajú ich budúci spolužiaci a učitelia. Príďte zažiť atmosféru nášho slávnostného popoludnia.

 

PhDr. Róbert Berta

riaditeľ školy