Organizácia školského roka 2016/2017

I. oddelenie

Vychovávateľka: Mária Szerdiová

Triedy: 1. ročník

II. oddelenie

Vychovávateľka: Denisa Kendiová

Triedy: 1. ročník, 2. ročník

III. oddelenie

Vychovávateľka: Anita Kresztyanková

Triedy: 2. ročník

IV. oddelenie

Vychovávateľka: Iveta Szegediová

Triedy:3. ročník

V. oddelenie

Vychovávateľka: Eva Királyová

Triedy: 4., 5., 6. ročník

Asistenti v ŠKD: Kasko Gy., Mgr. Silvia Kišová