Pravidlá BEZPEČNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU1. Po príchode do ŠKD odkladám školskú aktovku na určené miesto.

2. Na obed a z obeda odchádzam v sprievode pani vychovávateľky alebo pani učiteľky.

3. Dodržujem hygienické zásady.

4. Ak sa necítim dobre alebo sa zraním, okamžite to hlásim pani vychovávateľke.

5. Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu, v prípade odchodu, oznámim dôvod pani vychovávateľke.

6. K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne.

7. S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom dospelej osoby.

8. Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, so žalúziami a oknami.

9. Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky.

10. V priestoroch školy nebehám , správam sa bezpečne.

11. Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané hračky a iné potreby na pôvodné miesto.