Akcie v školskom roku 2014/2015

September

Indiánsky beh – privítanie žiakov v ŠKD                             Zodp.: Királyová + kolektív                                                           

Zážitky z prázdnin – spoločné maľovanie spojené s výstavou       Zodp.: kolektív ŠKD                 

800. výročie mesta – práce z recyklovaného materiálu                  Zodp.: kolektív ŠKD

 

Október

Svet je veľký – poznávacia súťaž                             Zodp.: Szerdiová + kolektív

Púšťame si šarkana                                                 Zodp.: Királyová                

Hovorme o jedle – týždeň zásad zdravej výživy        Zodp.: všetky vychov.                                                            

 

November

Tajomná truhlica – hľadanie pokladu                       Zodp.: Kočišová

Tekvicové lampáše                                                  Zodp.: kolektív ŠKD

 

December

Vianoce sú za dverami – besiedka                                                   

Najbláznivejší účes - súťaž                                      Zodp.: kolektív ŠKD

 

Január

Máme zručné ručičky – tvorivá dielňa                      Zodp.: Kendiová + kolektív

Minisuperstar – spevácka súťaž

 

Február

Karneval                                                                                            

Srdiečkománia – diskotéka, súťaže                          Zodp.: kolektív ŠKD

 

Marec

Kolektívne leporelo – spoločná výroba                     Zodp.: Kendiová

Týždeň hlasného čítania                                           Zodp.: kolektív ŠKD

 

Apríl

Hľadáme vajíčko – veľkonočná súťaž                         Zodp.: Szerdiová + kolektív ŠKD

Deň Zeme  - chráň si svoju prírodu!                           Zodp.: Kočišová + kolektívŠKD 

 

Máj

Staviame my máje...............                                                                 

Tvorivá dielňa – spoločná výroba darčekov pre mamičky      Zodp.: kolektív ŠKD

 

Jún

MDD – súťaže, diskotéka                                                    Zodp.: kolektív ŠKD

Lepidlové popoludnie – tvorenie z papiera                          Zodp.: Királyová a kolektív ŠKD

Farebný chodník – kreslenie na asfalt                                Zodp.: kolektív ŠKD

 

Pri vykonávaní činností využívať prístupnú didaktickú a IKT techniku a viesť žiakov k dôslednému dodržiavaniu vnútorného poriadku školy